طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی اتاق استراحت پالایشگاه هشتم پارس جنوبی
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی اتاق استراحت پالایشگاه هشتم پارس جنوبی
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی اتاق استراحت پالایشگاه هشتم پارس جنوبی
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی اتاق استراحت پالایشگاه هشتم پارس جنوبی

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی اتاق استراحت پالایشگاه هشتم پارس جنوبی

کارفرما : پالایشگاه هشتم پارس جنوبی
موقعیت مکانی : عسلویه
تاریخ اجرای پوژه : 98/11/10