• تلفن: 02122797853
  • ایمیل: info@arshitcivilco.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

ایده پردازی

در فاز بعد از عقد قرارداد، کارشناسان شرکت سپهر گستر آرشیت طرح های اولیه و ایده های خلاقانه در خصوص پروژه را به اطلاع کارفرما میرسانند. در این مرحله گزینه های فنی و اجرایی پروژه تعریف شده و با تایید کارفرما طرح نهایی میگردد.